Видове товарни превози

И какви допълнителни услуги предлага добрата фирма за транспорт и логистика.

Вместо да се опитвате сами да организирате транспортирането на важни за бизнеса ви товари, поверете това на фирма, която се занимава с транспорт и логистика. Тя ще ви предложи оптимален маршрут и подходящия за вашия товар превоз, според вида на стоката и мястото, до което трябва да стигне. Добрата спедиторска фирма ви спестява време, много средства, а стоката ви е доставена невредима и в срок там, където трябва да бъде.

Видове товарни превози

Автомобилен транспорт – той може да е вътрешен или международен. Може да се използва за пренос на:

  • цели и групажни товари,
  • ADR или опасни товари;
  • товари с голям обем и извънгабаритни;
  • стоки, за които е необходим специален температурен режим.

Железопътен транспорт – използва се най-често за транспортиране на товари до пристанища (речни и морски). Когато е международен, трябва да се организират и претоварни операции.

Морски транспорт – изключително удобен за пренос на товари на дълги разстояния.

Въздушен транспорт – поради високата си цена се използва най-вече за много спешна доставка на товари или за транспортиране на ценности.

Контейнерен транспорт.

Какво ви предлагат добрите фирми за транспорт и логистика

Тяхна грижа е изборът на подходящите товарни превози за вашите товари. Намирането на контейнери на изгодна цена, организацията на претоварните операции, изрядната документация. Доставка от врата до врата, товарене и разтоварване, съхранение на стоките, дневен отчет за транспортирането – всичко това ви спестява средства и гарантира, че товарът ви ще стигне сигурно и навреме.

Фирми като „Фламинго шипинг“ например, които са от дълги години в бизнеса и имат стабилна партньорска мрежа в цял свят, ще ви дадат най-добрата цена за транспортиране, ще имат грижата за всичко до последната подробност, не само за намирането на подходящите товарни превози. Намерете вашия партньор в транспортирането и се съсредоточете спокойно върху бизнеса си.

No Comments Yet

Comments are closed